• Praia
  • 29℃ Praia, Cabo Verde
Nôs mereciment
Cultura

Nôs mereciment

Justiça ness terra já cabá / Se vida t'assim ê porque nô crê

Ca ten ága na tornera

Luz má gás ta ben faltá

Má manera c'jás sbi

Nô ca t'en podê pagá

 

Traboi nô ca t'otchá

Cónd ten ê sô que Padrim

Nô ta bá tud ta pintchá

Ta leva vida mesmo assim

 

Andá na rua ê cumplicód

Nô ten de spiá sempre pa tud lód

- Sperá q' bô hora ta guardód

Kassubody ten panhób!

 

Ca nô infrontá, ca nô tchorá

Q'esh q' ta lá d'riba ca crê sabê

Justiça ness terra já cabá

Se vida t'assim ê porque nô crê

 

Ê temp de lutá e fincá pê

Mostrá nôs raça e nôs raiz

Levantá cabeça, ca spiá pa trás

Nô gritá olt quê p'ash intendê

 

EL N'NÊ NÔS MERECIMENT!

Partilhe esta notícia