Nha sentura e bara di barnelu
Cultura

Nha sentura e bara di barnelu

Pamodi N sta sustedu na fé di Kristu / Papa ki ka kema-m, e Nhordés ki ta sopra-l

Nha sentura e bara di barnelu

Pa N lida ku tudu kel ki Nhordés

Poi na nha kaminhu

 

Nha pé e senpri trisadu na téra

Sima raís di pé di tanbarina

Finkadu dentu txon

Forsa di un omi e si fé

Sen koraji, ti nha sonbra ta da-m medu

 

Nha pasu e largu y mundu e grandi

N podi ndêria, mas N ka ta kai

Pamodi N sta sustedu na fé di Kristu

Papa ki ka kema-m, e Nhordés ki ta sopra-l

Partilhe esta notícia