• Praia
  • 29℃ Praia, Cabo Verde
N abri-u nha petu
Cultura

N abri-u nha petu

Konformi pezu / Sima pratu di balansa

 

N abri-u nha petu

N stende nhas brasu

Ti txiga na bo

Simé, bu nega ben fika

Djuntu ku mi

 

Sodadi di bo

Teni nha kurason

Ratxadu na dos metadi

Ki kada ora ta leba-m pa un ladu

Konformi pezu

Sima pratu di balansa

Partilhe esta notícia