• Praia
  • 29℃ Praia, Cabo Verde
É KA LOBU KI FASE - Parti 3
Cultura

É KA LOBU KI FASE - Parti 3

Bon leitura pa kenha ki kre, pode i sabe le, i kenha ki ten dúvida sobri intenson des skritu, pa torna le intruduson ki dja nu publika dos bes li na Santiago Magazine.Es skritu é un forma di intirvenson na polis di skritor i sidadon José Luiz Tavares, purisu el ka ta pirmiti pa ninhun parti des obra ser uzadu publikamenti pa konbati pulítiku.

[Ora ki koru tirmina miditason

                         i Kasi sai di palku  ta entra un

                         personajen ki staba na bastidor

na nogosiason ki dipos ta odjadu

m'é Eli Txansa ta fla]

 

[eli txansa]

 

Nhos spera mi inda n ka papia

mi tanbe é kontra sistema

mi n ta linha nes tema

mi é favor di libertason

di mudjer di gatu di ladron

di xuxu la kobon

di mama ku taxu

di mama dipabaxu

di tudu skoberu ku kapaxu

nhos subi-m son

son sta baxu

kre nhos sa ta tenta

bota-m baxu

si nhos tenta kau ta kenta

(grasa ta toma kau)

n sta li pa n ben straga kes dos li skema

sikre es fla ma di-meu é tema

m'é dinheru ki n meste kema

(ta ponta pa imajen di kes otu dos kandidatu)

 

Mi so ku pueta ki n ka ta xatia

aliás ora k'el papia

ora ki n odja-l ta dibate

o ta konbate

nha spritu ta rapia

 

ami n staba ku tudu fe

m'el ta kunpanhaba ku mi

ti dja n konbidba-el pa un kafe

pa n odja s'el ta apoiaba-mi

 

ami kuze al ser di mi?

é komu diputadu pa n ranja

rápidu un stratajema

pa un rivizon konstitusional urjenti

ki ta kria lugar di visi-prizidenti

pueta prizidenti ami visi-prizidenti

 

ael komu pueta i artista ta da na vista

ku karinhu di povu ki dj'el konkista

mi na nhas nobegu lonji tudu vista

sobritudu di povu i sen dexa pista

 

(vamus ver si nhas rabentola

ki nisu es é mosus di mutu skola

k'es sabe nada es sabe rema

inda es ta kore es ta djuga bola

es ta bota riba es ta puluta

es ta rola es ta da kankaluta

ka ta topa-m es skema

asi subi na puleru ta serba kanja

sikre na sugundu lugar

mas tudu lugar é lugar

n ta spera m'es ka ta diskunfia di mi)

 

mi ku pueta ku es skema ki nu ranja

mi kol go nu ta poba kau lumi

mi n ta trataba di kel terenu pedra-lumi

enkuantu el el sa ta sunha ta durmi

n ta nxina-l si puezia algun dia algen kume

 

[koru ta risponde xatiadu]

 

[koru]

 

Ta kumedu sin  kumedu na fomi

kumedu na noti sukuru

sen sinal di futuru

na tenpu'l butupériu

ki inda ka kaba

nen ka sta pa kaba

(o grandi mistériu)

 

i ta kumedu na futuru

pamodi inda nu ka libra

di sonbra di karastia

i nos ki nu ta da na duru

mesmu na tenpu mufinu

inda nu ten dibra

ku distinu

pa nu poi en dia

 

ku si forsa alimentadu

aima ku spritu tirsidjadu

da ánimu na solidon sen fin

ton grandi ki si nu purguntadu

pa el nu ta fla m'el sta ku nos lisin

 

kenha ki fla ma ka ta kume

é pamodi ael dj'el sta mortu

ken ki fla m'é kusa poi algen durmi

el sta odja bida ku odju di un mortu

 

el ta kumedu pamo sonhu é propi alimentu

si bu ka sunha bu ka ta akridita

ka fla tolera nhos sabe ma diskunhisimentu

é kusa ki más ta fase-nu irita

 

[personajen ta fase ku mo tipu ta fla

«ba pa kual ba xatia ka...» el ta kontinua

na si nogosiason atraves di telemóvel

un otu personajen ki sta la ta brinka

ku si netu ta labanta dirapenti ta barafusta

dipos ta odjadu m’é Kalu Bedju]

Partilhe esta notícia