• Praia
  • 29℃ Praia, Cabo Verde
Roda di pueta
Cultura

Roda di pueta

Arti di palavra
Aurora di un kriola
Txoma-m
Na kutelu di Santiagu

Mi karenti di sintimentu
Ku verdadi na petu
N rispondi ku fuga
Di rapas nobu na konkista mosindadi

Filozofia di palavra
Zingi di Barlaventu ti Sotaventu
Nha korpu bira kadernu
di spreson
Fetu fonti di karta pa kada sidadon

Resebe-m i karisia-m

Mi e sandalia di bus dedu na txon
Da-m un kantu pa N komoda
Mi e palavra bunitu na bu obidu

Mi e bu nota afinadu
Sima bu violon
Bo e bisikileta na bu obra
Roda di pueta en sirkulu

Oh paraizu di trankilidadi
Dexa kada letra disfila sima seu di strela
Mi e almufada di bu noti mel di bu palmanhan

Na nha ragas bu podi diskansa kabesa
Oh palavra bo ki ben na bentu
Na tudu kantu di nos ilia
Na nha odju bu ta brilia

Spia orizonti di nha petu
Pa N mostra-bu karinhu di un kriola rainha
Un irma pinsel di nha petu

Autoras :
Vanny Kaya Lopes ku Andreia Tavares de Sousa

Partilhe esta notícia

SOBRE O AUTOR

Redação