Pub
Por: Cláudio Ramos

 Claúdio11

Desdi kel boka tardi

Ki bu dexa-m rukuti

Un kusinha di bu beiju

Ku nha bexu

 

Kudadu da-m

Di fika sen beiju

Di bu bexu

Pa nha bexu

Ka magrise di fomi

Di beiju di bu bexu

 

Vontadi sa ta pidi mata-m

Di sta karapatidu na bu bexu

Pa N skorega nha bexu

Na dizertu di bu korpu

Ti ki N fundia na meiu bu jardin

Pa N rega-l ku agu di nha beiju

 

Forti vontadi

Di torna mustura nos beiju

Na sabor di nos bexu

Rodidjadu na dizeju

Comentar