Pub
Por: Tchilac Furtado

 tchilac furtado

Ten pabiu di musturu

Orijinalidadi di jeniu

Erderu di des gran di paraizu

Detadu na osianu atilantiku

Ten kanastra bipu d´arti

Tereru kotxidu´l amizadi

Kriolu na lingua´l sabura

Spertu na djuguta bida

 

E ratorku na meiu D´ÀFRIKA

Kandia na oropa azia i merka

 

Kristal na storia i kultura

Joven di ideia brilianti

E singelu na beleza ku morabeza

Kangadu´l puezia ku meludia

Bistidu´l sabidesa ku mordomia

Patron di djilbera migranti´l strangeru

Ten briu di kamopnes na ombru´l pá

Borotadu alegria na porta´l kasa

Diferenti na livru´l mundu

Konxedu na letra´l universu

 

Perfil D´Un Berdianu

 

E muzika na kantu´l poial

E festa na bersu´l paridu

E sodadi na familia migradu

E boita boitadu ku dizaraska

E pega fase intrega

E sabe djunta mó ku speransa

E poi fe na kebra djudjun di manhan

E sabe kanta resa na bespa´l dia

 

Perfil D´Un Berdianu

 

E vivi i ama ser Berdianu bida interu

Comentários  

+1 # Marciano Moreira 06-11-2018 23:54
Berdianu e pau pa tudu obra i na tudu lugar! Fladu ku ritmu i rikeza spresivu! I ilevadu nivel di koreson ortografiku! Parabens! Forsa!
Responder